SH 2010: Welcome message from workshop organizers: FutureTech 2010

Jong Hyuk Park, Laurence T. Yang, Sherali Zeadally, Isaac Woungang, Fahim Kawsar, Young Sik Jeong, Eduardo Cerqueira, Scott Fowler, Zonghua Zhang, Han Chieh Chao, Iain Phillips, Jiankun Hu, David Taniar, J. L. Chen, Ray Huang, Kami Makki, Olabisi Falowo, Ray Hunt, Rashid Mehmood, Pauline ChanMohsin Iftikha, Joseph Gasparakis, Gregorio Martinez, Ibrahim Kamel, Eddie Law, Albena Mihovska, Hassnaa Moustafa, Tzu Chi Huang, Bjorn Landfeldt, Ioannis Anagnostopoulos, Naveen Chilamkurti, Yao Chung Chang, Tin Yu Wu, Reen Cheng Wang, Yun Sheng Yen, Shih Yu Chang, Scott Huang, Hsiao Chun Wu, Alexander Ferworn, Yan Zhang, Stefanos Stefanos Gritzalis, Xavier Fernando, Alagan Anpalagan, Amarpal Singh, Jen Wen Ding, Liang Zhou, Mukhtar Hussain, Wei Chao Wang, Jin Kwak, Chin Chen Chang, Fabio Martinelli, Gang Pan, Hung Min Sun, Jordi Forne, Neil Bergmann, Fevzi Belli, Biplab K. Sarker, Jit Biswas, Damien Sauveron, Paulo Pedreiras, Noel Crespi, Mei Ling Shyu, Toshihiro Tabata, Phan Cong-Vinh, Ling Jyh Chen, Der Jiunn Deng, Bo Zhang, Jun Zheng, Marc Geilen, Rabia Iqbal, Umberto Villano, Shahrabi Ali, Chou Te Shun, Ayesha Naureen

研究成果: Editorial

原文English
文章編號5482638
期刊2010 5th International Conference on Future Information Technology, FutureTech 2010 - Proceedings
DOIs
出版狀態Published - 2010
事件5th International Conference on Future Information Technology, FutureTech 2010 - Busan, Korea, Republic of
持續時間: 2010 五月 202010 五月 24

All Science Journal Classification (ASJC) codes

  • Computer Networks and Communications
  • Information Systems

引用此

Park, J. H., Yang, L. T., Zeadally, S., Woungang, I., Kawsar, F., Jeong, Y. S., Cerqueira, E., Fowler, S., Zhang, Z., Chao, H. C., Phillips, I., Hu, J., Taniar, D., Chen, J. L., Huang, R., Makki, K., Falowo, O., Hunt, R., Mehmood, R., ... Naureen, A. (2010). SH 2010: Welcome message from workshop organizers: FutureTech 2010. 2010 5th International Conference on Future Information Technology, FutureTech 2010 - Proceedings, [5482638]. https://doi.org/10.1109/FUTURETECH.2010.5482638