Monochrome TN-LCD driven by pentacene organic thin-film transistor arrays on flexible substrate

Liang Ying Huang, Tarng Shiang Hu, Cheng Chung Hsieh, Wei Ling Lin, Hsiang Yuan Cheng, Tsung Hsien Un, Yi Kai Wang, Tzu Wei Lee, Yu Yuan Shien, Jia Chong Ho, Cheng Cfaung Lee, Yu-Wu Wang, Ming Chun Hsiao

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contribution

Fingerprint Dive into the research topics of 'Monochrome TN-LCD driven by pentacene organic thin-film transistor arrays on flexible substrate'. Together they form a unique fingerprint.

Engineering & Materials Science